คุณหญิงกัลยา เตรียมจัดแสดงผลงาน 4 ปี ขับเคลื่อนวิทย์-โค้ดดิ้ง

คุณหญิงกัลยา

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เตรียมจัดงานใหญ่แสดงผลงาน 4 ปี ชูสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING พร้อมเชิญ กมธ.การศึกษา ส.ส.และ ส.ว. ถกประเด็น “การศึกษาไทย ภายใต้โลกเปลี่ยน”

คุณหญิงกัลยา

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

เตรียมจัดงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ศักยภาพ และขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบ รวมไปถึงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคุณหญิงกัลยาตลอดระยะเวลา 4 ปี

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะดูแลกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมแสดงความยินดีและขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกำกับ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ คณะกรรมการ CODING แห่งชาติ และ ปู จิตกร บุษบา สื่อมวลชนชื่อดังนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เข้าร่วมด้วย

นอกจากภายในงานจะได้รับฟังผลการขับเคลื่อนนโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยา ตลอดระยะเวลา 4 ปีในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ผู้จัดงานยังได้เชิญตัวแทน กมธ.การศึกษา จาก ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย และดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาร่วมเสวนาในหัวข้อ “การศึกษาไทย ภายใต้ VUCA World”

และเชิญตัวแทนจากสภาการศึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาร่วมพูดคุยในประเด็น “การขับเคลื่อนงานการศึกษาไทยกับความคาดหวังของภาคธุรกิจ” ภายใต้แนวคิดที่จะต้องมีการออกแบบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ

นางดรุณวรรณ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการโดย ดร.คุณหญิงกัลยาได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่าง ๆ จนสำเร็จลุล่วง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยเฉพาะนโยบาย CODING ซึ่งคุณหญิงกัลยาได้ผลักดันให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนี้ ให้ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เรียน CODING ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กไทยให้พร้อมเผชิญกับโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความผันผวนไม่แน่นอน สลับซับซ้อน และคลุมเครือ หรือที่เรียกว่า VUCA WORLD ซึ่งทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพลเมืองวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทยให้แข่งขันได้ในเวทีสากล

ทั้งนี้สำหรับงาน “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G Avenue Zone A (ใต้ลาน Skywalk) MBK Center โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมและการแสดงจากเด็กนักเรียน ศิลปิน ที่จะได้รับทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อม ๆ กัน โดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอดทั้งวัน

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : จ่อประกาศแยก’วิชาประวัติศาสตร์’ออกจาก 8 กลุ่มสาระเรียนรู้