สิงคโปร์เรียกคืนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พบปนเปื้อนยาฆ่าแมลง

สิงคโปร์เรียกคืน

สิงคโปร์เรียกคืนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พบปนเปื้อนยาฆ่าแมลง

สำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ หรือ (SFA) เรียกคืน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 2 ชนิด หลังจากตรวจพบว่าบะหมี่ดังกล่าวมีสารเอทิลีน ออกไซด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลงปนเปื้อนอยู่

สิงคโปร์เรียกคืน

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้ง 2 แบบ ที่ถูกเรียกคืนเป็นบะหมี่ของบริษัท Sheng Sheng F&B Industries ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ Mie Sedaap โดยเป็นบะหมี่เกาหลีรสชาติเผ็ด และบะหมี่เกาหลีรสชาติไก่เผ็ด โดยบะหมี่เกาหลีรสชาติเผ็ดจะเป็นลอตการผลิตที่หมดอายุวันที่ 17 มีนาคม ปี 2023 ส่วนบะหมี่เกาหลีรสชาติไก่เผ็ดเป็นลอตที่หมดอายุในวันที่ 21 มีนาคม ปี 2023 ซึ่งผลิตในอินโดนีเซียทั้งคู่ โดยสารเอทิลีนออกไซด์ ที่พบเป็นส่วนประกอบของยาฆ่าแมลงที่ไม่สามารถใช้สำหรับอาหารได้ โดยภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ เอทิลีนออกไซด์จะได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะในกระบวนการฆ่าเชื้อเครื่องเทศเท่านั้น โดยปริมาณสูงสุดจะต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

โดยการตรวจสอบเรื่องสารปนเปื้อนเอทิลีนออกไซด์ มีขึ้นหลังจากที่มีการตรวจพบสารชนิดนี้ในไอศกรีมฮาเก้นดาส เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้สำนักงานอาหารแห่งชาติสิงคโปร์ต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นๆ รวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนพบการปนเปื้อนเพิ่มเติม และจะมีการตรวจสอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติอื่นๆ ของแบรนด์นี้ต่อไป โดยจะทำงานร่วมกับผู้นำเข้า รวมทั้งทางการอินโดนีเซียเพื่อตรวจสอบสาเหตุและที่มาของการปนเปื้อน พร้อมยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งถึงแม้การรับประทานบะหมี่ที่มีการปนเปื้อนในปริมาณน้อยจะยังไม่ส่งผลต่อร่างกาย แต่หากสะสมในระยะยาวในปริมาณที่มากขึ้น อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้เช่นกัน พร้อมเตือนไปยังผู้บริโภคหากมีการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวไปแล้ว ควรหลีกเลี่ยงที่จะบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในลอตดังกล่าว ส่วนใครที่บริโภคไปแล้ว และกังวลว่าจะมีปัญหาสุขภาพตามมาให้รีบไปพบและขอคำแนะนำจากแพทย์.