“ฮิวแมนซอฟท์” ชู HR Cloud Solution พลิกเกม SMEs ไทยสู่องค์กรดิจิทัล

โลกปัจจุบันและอนาคตที่จะมาถึงถูกขนานนามว่า BANI World

หมายถึงโลกที่เต็มไปด้วยความเปราะบาง ความกังวล เป็นโลกที่ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ไม่เป็นเส้นตรงและเข้าใจยาก BANI จึงเป็นมากกว่า “สถานการณ์” (ผันผวน, ไม่แน่นอน, ซับซ้อน, คลุมเครือ) แต่เป็นการมองไปถึงผลกระทบ “ด้านอารมณ์ของคน” ด้วย เช่น ความกังวล ความหดหู่ ความสับสน ฯลฯ ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรหรือกระบวนการทำงานเพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยากในอนาคต ซึ่งการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวางแผนรับมือเนื่องจาก “คน” คือ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ธุรกิจหันมาปรับระบบการทำงานต่างๆ ให้พร้อมรับมือในโลกปัจจุบันและอนาคตที่จะก้าวสู่ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกับระบบ HR ที่ต้องลดกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ให้น้อยลง และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งการใช้ HR Cloud Solution จะเป็นอีกตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่วันนี้มีโอกาสเข้าถึงมากขึ้น

หนึ่งในคำตอบสำหรับ HR cloud solution ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ให้กับ SMEs คือ “HumanSoft” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาโดย บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพ (Starup) คนไทยมาแรง ที่เล็งเห็นว่าประกอบการ SMEs ไทยมีมากกว่า 3 ล้านบริษัท และกว่า 80% ไม่มีการใช้แพลตฟอร์มเรื่องการจัดการเงินเดือน หรือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยส่วนใหญ่จะทำผ่าน Excel หรือใช้การกรอกเอกสาร ทำให้ต้องสูญเสียกระดาษและเวลาไปจำนวนมาก

“SME ยังขาดเครื่องมือการทำงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรื่องคนและเรื่องบัญชี เป็นพื้นฐานสำคัญของผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ HumanSoft จึงได้พัฒนาระบบ HRM ที่ใช้งานที่ง่ายและสามารถตรวจสอบได้อย่างเรียลไทม์ บนการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ตอบสนองการทำงานได้ทุกพื้นที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs อยู่ที่ไหนก็งานได้ และมีความแม่นยำในการคำนวณเงินเดือนของพนักงานภายใน 30 นาที พนักงานสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูเงินเดือน การขออนุมัติเอกสารต่างๆ เช่น ขอหนังสือรับรอง ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ ทำให้ไม่ต้องใช้กระดาษ” อัษฎาวุธ จิตตเสถียร กรรมการผู้จัดการ บ.ฮิวแมนซอฟท์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ ขุมทรัพย์ “จีนเที่ยวไทย” ปีนี้แตะ 8 ล้าน! ททท. ชี้แรงส่งดี ลุ้นเพิ่มเที่ยวบิน